Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Phát triển tôm nước lợ phù hợp thực tế từng địa phương

08/01/2017 | 00:52
Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương, rà soát, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tôm nước lợ phù hợp thực tế của từng địa phương.
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục