Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Ba Vì: Liên kết các nông hộ tham gia mô hình du lịch vườn rau hữu cơ

07/01/2017 |
Cốt lõi của du lịch nông nghiệp ít nhất phải là sản xuất an toàn, và xu hướng tương lai sẽ là sản xuất hữu cơ. Đây cũng là mục tiêu mà trang trại Đồng Quê Ba Vì đang hướng tới, bắt đầu từ việc xây dựng các vườn rau hữu cơ để đưa vào tour du lịch. Thế nhưng để duy trì mô hình này, việc gắn chặt mối liên kết giữa đơn vị tổ chức và các nông hộ là vô cùng quan trọng.
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục