Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Đẩy lùi chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi

07/01/2017 |
“Chất cấm salbutamol trong chăn nuôi đã được đẩy lùi” – Đây là thông tin được đại diện Bộ NN&PT NN đưa ra trong buổi gặp gỡ báo chí đầu năm mới diễn ra.
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục