Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Tôn vinh 91 tập thể và 74 cá nhân của mô hình hợp tác xã kiểu mới

21/12/2016 | 02:40
Tổng kết năm cao điểm truyền thông HTX: Tôn vinh HTX và tác phẩm HTX kiểu mới xuất sắc
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục