Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bảo vệ và xây dựng đất nước

20/12/2016 | 03:46
Trong thời bình, việc tái thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước vẫn luôn phải đối mặt với âm mưu phá hoại của nhiều thế lực thù địch. Chính vì vậy, bất cứ lúc nào tinh thần đoàn kết toàn dân cũng có sức mạnh vô giá để bảo vệ trọn vẹn chủ quyền và độc lập và sự phát triển của đất nước.
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục