Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

Khởi nghiệp 134: Bí quyết nuôi cá thu hồi vốn nhanh, lãi lớn

28/12/2016 | https://www.youtube.com/watch?v=-_OvHGLmxY8
Không có kỹ thuật nên suốt 10 năm nuôi cá, anh Nguyễn Văn Vinh, Bắc Ninh chưa 1 lần được "nếm mùi" thắng lợi. Anh Vinh hy vọng có được sự giúp sức, đồng hành của Khởi nghiệp.
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục