Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

CSHĐ: Nên hay không nên ưu tiên giao đất rừng cho đồng bào thiểu số?

05/01/2017 |
Mặc dù, trong Nghị định 135 năm 2005 đã nêu rõ, ưu tiên giao đất rừng sản xuất cho các hộ đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số. Nhưng vì sao, đến nay, điều này vẫn chưa được như mong đợi?
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục