Lịch phát sóng
WatchingVietNam
WatchingVietNam

CSHĐ: Điểm sáng xuất khẩu rau quả VN và triển vọng 2017

03/01/2017 |
Lần đầu tiên, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 2,4 tỷ USD, vượt cả dầu thô. Vì sao rau quả lại là điểm sáng với những thành tựu đáng mừng như vậy, và làm thế nào để các sản phẩm nông sản này có thể tiếp tục có giá trị cao hơn trên thị trường xuất khẩu trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2017 này?
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi

Có thể bạn thích xem

Video nổi bật

Chuyên mục