Nuôi gia súc, gia cầm an toàn

Mô hình “Nuôi vịt an toàn sinh học” của xã Tân An (Tân Châu) đã mở ra hướng chăn nuôi mới “an toàn dịch bệnh”.